เตรียมข้อเสนอโครงการให้พร้อม!! ทุนวิจัยด้าน “มนุษยศาสตร์” รอบใหม่กำลังใกล้จะมาถึงแล้ว… ด่วน! รับจำกัด 50 ข้อเสนอโครงการแรกที่ Submit เข้าระบบก่อนเท่านั้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เตรียมข้อเสนอโครงการให้พร้อม!! ทุนวิจัยด้าน “มนุษยศาสตร์” รอบใหม่กำลังใกล้จะมาถึงแล้ว… ด่วน! รับจำกัด 50 ข้อเสนอโครงการแรกที่ Submit เข้าระบบก่อนเท่านั้น

สกว. ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/hru/11777-call-for-paper-for-humanities-research-under-targeted-research-program-rnd-2-2561 — ที่ สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( The Thailand Research Fund )