เปิดรับทุน UIS ประจำปี 2561 ทุนรัฐบาล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เปิดรับทุน UIS ประจำปี 2561 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย เมื่อจบจะได้รับราชการในทันที เพื่อมีโอกาสเรียนรู้งานราชการและไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียดที่ www.ocsc.go.th/scholarship หมดเขต 27 ธ.ค. 60