•  
  •  
  •  
  •  
  •  

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พ.ย.60)
01_ดร.วิภารัตน์_ชี้แจงติดตามปี 61.pdf
02_ดร.ญาดา_ติดตามงบปี61_เป้าหมาย1และ4.pdf
03_ผอ.นิตยา_ติดตามงบปี61 เป้าหมายที่ 2-3.pdf
04_ดร.คมเมธ_ติดตามงบ ปี 61 เป้าหมายที่ 1และ4.pdf
05_ดร.อังสนา_การรายงานการติดตามปี 61และเชื่อมโยง STDB.pdf
061_ดร.มาลีนา_ppt การประเมินผล.pdf
062_ดร.มาลีนา_ระบบและผลการประเมินผลการวิจัย.pdf
063_ดร. มาลีนา_ Info ข้าว มัน ยาง อ้อย (22 พ.ย. 2560).pdf
 หนังสือเชิญประชุมผู้ประสานงานติดตาม27พ.ย.60.pdf