25 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Innovative house ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร. เครื่องสำอาง และเวชสำอางที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบ Up Scale. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะ หมดเขตรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น