“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ร่วมชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานประกอบด้วย สัมมนา นิทรรศการ และ การประกวด ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่น่าสนใจ จากกว่า 100 หน่วยงานทั่วไทย
โดยสถาบันวิจัยจัดรถตู้รับ-ส่งให้ 1 คัน จำนวน 3 รอบ
ณ ลานเจ้าพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
>รอบที่ 1 รถออก 7.00 น. <
>รอบที่ 2 รถออก 11.00 น.<
>รอบที่ 3 รถออก 13.00 น.<