วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่๔

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ส่งบทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://csirsu.com/9386-2/