ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

 

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 “ความพลิกฝันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล : Humanities and Social Sciences Distruption in The Digital Era” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO62/default.asp