ประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปีหัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

จัดการสัมมนาประจำปีหัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45-13.30 น. 

ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาแบบออนไลน์ได้ที่ >> Click <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาชุด “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร” (SRI9)
คุณพิภพ ปรีดาภิรัตน์ (ผู้ช่วยผู้ประสานงาน)
โทรศัพท์ 096-895-6223