โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  

ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
 http://rdi.kru.ac.th