ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30
ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrn2lVY7QG6FrRUGzBIeIOw5nxsk0IOLYZV3JdcGoGK7A6JA/viewform