สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 

กำหนดส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผู้สนใจสามารดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป