ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์เพื่อการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก
IDG (Intellectual Design Group Company Limited)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562
โดยส่งมาที่ อีเมล์ : smith.researchbsru@gmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายสมิทธ์ เฮงชัยโย
โทร 02-473-7000 ต่อ 1600

ลงทะเบียนได้ที่นี่ >>shorturl.at/giDZ5