ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์

081-7871144 หรือ 081 7872020