ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
—–
👉ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article)
👉บทความวิชาการ (Academic Article)
👉บทความวิจัย (Research Article)
👉บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
—-
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้
1) บริหารธุรกิจ
2) เศรษฐศาสตร์
3) การบัญชี
4) นิติศาสตร์
5) ศึกษาศาสตร์
6) นิเทศศาสตร์
7) ภาษาศาสตร์
8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ท่านใดที่สนใจส่งบทความสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ตามลิงก์แนบ  👉คลิก!!!

 

 111 total views,  1 views today