ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง “แนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยกรอบแผนงานวิจัย” การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (APPROPRIATE TECHNOLOGY)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง “แนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยกรอบแผนงานวิจัย”
การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (APPROPRIATE TECHNOLOGY) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้สินครัวเรือน ประจำปี 2567 (สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)
—-
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ตามลิงก์แนบ คลิก!!!

 

 95 total views,  1 views today