ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563″

ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ  สตาร์เวล บาหลี  รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายละเอียดและโครงการ click

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์ click