ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทความ

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทความ
รับเอกสาร : 18 พฤษภาคม 2563, เผยแพร่ : 20 พฤษภาคม 2563, ตรวจสอบ : 20 พฤษภาคม 2563

📣ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทความ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 (นำเสนอแบบ Online)
 
นักวิจัยลงทะเบียนออนไลน์ และทำบันทึกข้อความตามโควต้าคณะ ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
 
📍ลงทะเบียนได้ที่
http://runirac2020.chandra.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/runirac2020/

 1,310 total views,  1 views today