ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  “Strategies for Managing Social and Technological Disruption: กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://conference.sct.ac.th/12/