ขอให้นักวิจัยที่ประสงค์ ขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยที่ประสงค์
ขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โปรดเตรียม Power point
สำหรับนำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 407 total views,  1 views today