คน กทม คิดว่าจะไปเลือกตั้ง ส.ส. 77.4 % เลือก ส.ส. จากตัวผู้สมัคร 62.4 % และพรรคการเมืองที่สังกัด 37.6 %

คน กทม คิดว่าจะไปเลือกตั้ง ส.ส. 77.4 %

เลือก ส.ส. จากตัวผู้สมัคร 62.4 % และพรรคการเมืองที่สังกัด 37.6 %