คน กทม ปีใหม่อยากจะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น จะไปงานฉลองปีใหม่ Count down และส่งมอบความสุขปีใหม่ผ่าน Facebook มากที่สุด

คน กทม ปีใหม่อยากจะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น จะไปงานฉลองปีใหม่ Count down

และส่งมอบความสุขปีใหม่ผ่าน Facebook มากที่สุด