คน กทม มีความพึงพอใจผลงานของรัฐบาลปานกลาง ในปี 2561 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

คน กทม มีความพึงพอใจผลงานของรัฐบาลปานกลาง ในปี 2561
อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ