คน กทม ส่งมอบความสุขปีใหม่ผ่าน LINE มากที่สุด ปีใหม่จะออมเงินให้มากขึ้น และอยากให้คนไทยเคารพ กม.

คน กทม ส่งมอบความสุขปีใหม่ผ่าน LINE มากที่สุด
ปีใหม่จะออมเงินให้มากขึ้น และอยากให้คนไทยเคารพ กม.