คน กทม อยากเลือกตั้งผู้ว่า กทม 81% อยากได้ตัวแทนที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใส 23.5 % ฯ

บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คน กทม อยากเลือกตั้งผู้ว่า กทม 81% อยากได้ตัวแทนที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใส 23.5 %
และอยากให้เน้นนโยบายเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 34.8 % และแก้ปัญหาคอรัปชั่น 32.9 %