คน กทม 64.2 % รู้เรื่องการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างทางแอปพลิเคชันผ่านแกร็บไบค์ (GrabBike) มากสุด

คน กทม 64.2 % รู้เรื่องการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
การเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างทางแอปพลิเคชันผ่านแกร็บไบค์ (GrabBike) มากสุด