คน กทม 81% กลัวการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 80.6 % ทราบวิธีการป้องกัน 36 % คิดว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คน กทม 81% กลัวการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 80.6 % ทราบวิธีการป้องกัน

36 % คิดว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19