คน กทม 84.6 % เคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธ แกร็บแท็กซี่แรงสุดในการเรียกผ่านแอปพลิเคชั่น

คน กทม 84.6 % เคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธ
แกร็บแท็กซี่แรงสุดในการเรียกผ่านแอปพลิเคชั่น