คน กทม 85.1 % เคยพบเห็นข่าวปลอม (Fake News) เจอข่าวปลอม (Fake News) จากเฟสบุ๊ค (Facebook) และเรื่องการเมืองมากสุด

คน กทม 85.1 % เคยพบเห็นข่าวปลอม (Fake News)

เจอข่าวปลอม (Fake News) จากเฟสบุ๊ค (Facebook) และเรื่องการเมืองมากสุด