ฉลาดซื้อร่วมกับบ้านสมเด็จโพลล์ พบคนกรุง 77.5% เป็นหนี้ หนี้ด้านอสังหามากสุด 37.6% และ 53.4 % เคยผิดนัดผ่อนชำระ

ฉลาดซื้อร่วมกับบ้านสมเด็จโพลล์ พบคนกรุง 77.5% เป็นหนี้
หนี้ด้านอสังหามากสุด 37.6% และ 53.4 % เคยผิดนัดผ่อนชำระ