ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567

ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
และสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

รายการ
1. ไฟล์นำเสนอชี้แจงกรอบการวิจัย ดาวน์โหลด
2. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบวัฒนธรรม 67 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์ม Concept Prop วัฒนธรรม 67 ดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ปีงบประมาณ 2567 ได้ทึ่ : https://pmua.or.th/?p=11147

 508 total views,  3 views today