นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศ :นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)

นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)

ประกาศความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรม

ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​

COOKIE NOTIFICATION MESSAGE

CCTV PRIVACY NOTICE

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

DATA SUBJECTT REQUEST FORM

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน