บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19ฯ ปีงบ 2564 – หมดเขต 22 ต.ค. 63

แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (บพค.) https://www.nxpo.or.th/B/
รับเรื่อง : 14 กันยายน 2563,  ตรวจสอบ : 14 กันยายน 2563, เผยแพร่ : 23 กันยายน 2563

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563
(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง


ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ : http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx 
หมายเหตุ : เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ – 22 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-470-7961-63
E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

 423 total views,  1 views today