บพท.ขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนสู่ภาคกลาง โชว์ผลงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่

บพท.ขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนสู่ภาคกลาง โชว์ผลงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่

ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน และ มี ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวให้การต้อนรับ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โซนภาคกลาง

 481 total views,  1 views today