บ้านสมเด็จโพลล์

บ้านสมเด็จโพลล์

ผลสำรวจ บ้านสมเด็จโพลล์โปรดกดติดตาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / งานและบริการ / บ้านสมเด็จโพลล์ 


ล่าสุดอ่านทั้งหมด

ผลสำรวจบ้านสมเด็จโพลล์

การบริการวิชาการของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

การบริการวิชาการของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการการสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน การวิจัยการตลาด…อ่านทั้งหมด

ประวัติความเป็นมา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

ในปี 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีโครงการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ โดยมีอาจารย์สิงห์ สิงห์ขจรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว…อ่านทั้งหมด