ผลงานเด่น นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานโดดเด่น
นักวิจัย บ้านสมเด็จ

กว่า 200 สาขาวิชา  ผลิตวิศวกรสังคม มาตรฐานงานวิจัย กว่า 200 สาขาวิชา  ผลิตวิศวกรสังคม มาตรฐานงานวิจัยรวมผลงานโดดเด่น

อันดับ 1 จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ดร.นวพร สมส่วน

นักวิจัยผลงานเด่น

ประสบการณ์ ทำงานวิจัยลงพื้นที่ 12 ปี


ประวัติผลงาน เพิ่มเติม