ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์

พี่เลี้ยง

ประวัติส่วนตัวนักวิจัยพี่เลี้ยง

โปรดรอ...Clip Video แนะนำ..กำลังอัปเดต

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : - ผู้ช่วยอธิการบดี - อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี