มทส. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/3/news20191122

 

มทส. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา

มทส. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563
“นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563
แสดงศักยภาพผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ บริเวณเทคโนธานี มทส. นครราชสีมา พบกับ กิจกรรมทางวิชาการ และการประกวดหลากหลาย อาทิ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา”
นิทรรศการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบวงจรตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ระบบน้ำอัจฉริยะ ไก่โคราช เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแม่นยำผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโภชนาการ เทคโนโลยีในการแยกเพศอสุจิโคนม เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์จากแมลง การปลูกพืชระบบปิด ฯลฯ
นิทรรศการจากหน่วยภายนอก อาทิ โครงการ “ชแรย์ อทิตยา” รถแทร๊กเตอร์อัตโนมัติ เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สัตว์น้ำ” กลุ่มเลี้ยงแพะ-แกะ กลุ่มไก่งวง เป็นต้น

การประกวดพืชประกวดสัตว์ ชิงถ้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้ แคคตัส ชวนชม มันสำปะหลัง โค สุนัข และไก่แจ้สวยงาม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

การอบรมบริการวิชาการด้านการเกษตร อาทิ การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงธุรกิจ การจัดการอาหารหยาบ อาหารข้น และ TMR สำหรับแพะ โคเนื้อ โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (Smart Greenhouses) แสงเทียมกับการผลิตพืช การเลี้ยงและการจัดการไก่โคราชเชิงธุรกิจ ไฮโดรโปนิกส์ สำหรับเกษตรในเมือง ฯลฯ

ชม ชิม ช้อป : ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย

กิจกรรมบันเทิง เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและเวทีบันเทิงตลอดงาน
มทส. ฟาร์ม ต้องเที่ยว !!! นำทัวร์ฟาร์ม มทส. นั่งรถชมธรรมชาติผสมผสานสไตล์คาวบอย ชิมไอศกรีมนมสดฟาร์มมหาวิทยาลัยแบบไม่อั้น รอบละ 50 บาท และลงฟาร์มฝึกปฏิบัติ กว่า 10 กิจกรรมตามความสนใจ อาทิ ทำโยเกิร์ตโฮมเมด ไอศกรีม ปลูกผักไฮโดร ปลูกแคนตัส ผสมอาหารโค ขี่ม้า เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 0 4422 4743, 4152 – 3
ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร 044 224082 – 5

https://www.facebook.com/KasetSUT/

 

 1,245 total views,  1 views today