มรภ.จันทรเกษม : การบรรยายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และสังคม

มรภ.จันทรเกษม การบรรยายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดย เชิญวิทยาการบรรยายรองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม”
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนงานวิจัย เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม”

 

ช่องทางการถ่ายทอดสดตามลิงก์เฟสบุ๊ค https://fb.watch/4Y6x4qx8Rg/