มรภ.เทพสตรี : จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
จัดงาน : ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดส่งผลงาน : บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565
ลงทะเบียน : https://sites.google.com/view/researchtru