มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ” ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และอาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://conference.mju.ac.th