ม.เกษตร ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ชิงทุนวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ม.เกษตร ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ชิงทุนวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ม.เกษตร ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ชิงทุนวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet)  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

https://meet.google.com/ady-oooe-kho