วช.ขอเชิญนักวิจัย เข้าร่วมการอบรม “การยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”📌 และการยื่นขอทุน KM ปี 2567

วช.ขอเชิญนักวิจัย เข้าร่วมการอบรม “การยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”📌

🗓วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 🚩ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1

มีวัตถุประสงค์ดังนี้
📍1.เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
📍2.เพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุน
📍3.สำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567
—————————–
ลงทะเบียนเข้าร่วม พร้อมส่ง Concept Note📌
👉https://link.bsru.ac.th/docsample👈
—————————–
กำหนดการ และแบบฟอร์ม Concept Note
👉https://link.bsru.ac.th/program👈
*****************************
🚩🚩โปรดติดตาม !🚩🚩
ประกาศกรอบการขอทุน และการประชุมชี้แจงการยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 และลิงก์ Zoom ได้ทางเว็บไซต์
👉www.nrct.go.th👈
—————————–
สามารถเอกสารตัวอย่าง การประกาศรับทุน ปีงบประมาณ 2566
👉https://link.bsru.ac.th/docsample👈

———————————————————————
โปรดติดตามและรับข่าวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ https://research.bsru.ac.th
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.bsru.ac.th