วช. เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564

แหล่งที่มา : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รับเรื่อง : 27 พฤศจิกายน 2563,  ตรวจสอบ : 27 พฤศจิกายน 2563, เผยแพร่ : 2 ธันวาคม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564

การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร
2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
6. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
8. เทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต
9. เทคโนโลยีด้านการบินและโลจิสติกส์
10 เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
📌.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-ประจำปี-2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเกษตร
02-579-1370 ต่อ 404,405