วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

แหล่งที่มา : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รับเรื่อง : 27 พฤศจิกายน 2563,  ตรวจสอบ : 27 พฤศจิกายน 2563, เผยแพร่ : 2 ธันวาคม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://l.nrct.go.th/3myxMM5