วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา และประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

 

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา และประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
โอกาสนี้ รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มาทำการต้อนรับและเปิดการประชุม
โดยมี ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา รองคณบดีในแต่ละคณะ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมในครั้งนี้

 1,293 total views,  1 views today