วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับผลงานแล้ววันนี้โปรดกดติดตามอ่านทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์THAIJO

วารสาร TCI 2
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรม สวพ. ที่เกี่ยวข้องกับทุนเผยแพร่ผลงาน

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ครั้งที่ 1/2565


Read More »อ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมด