ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน:ขอเชิญส่งผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและผู้ที่สนใจทั่วไป

ขอเชิญส่งผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและผู้ที่สนใจทั่วไป กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน จัดทำเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ http://nlrc.mol.go.th
คู่มือ https://shorturl.at/qAJKV