การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities toward Sustainable Development)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities toward Sustainable Development)
จัดงาน : ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2566
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
กำหนดส่งผลงาน : บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2565
ลงทะเบียน : http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc