สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 Categories

แหล่งที่มา : สทน.

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564   
เพื่อให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐ ดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสถาบัน ฯ จำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ที่:
   [email protected]
ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   0 2401 9889 ต่อ 5915 (คุณโสรดา, คุณณัฏฐ์ชยา)