3 กรกฎาคม 2562 : สวพ. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยรศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” The 6th Engagement Thailand Annual Conference “Engagement with the King’s philosophy for Highly Valued and Sustainable Local” โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์